Valutajusteringer Februar

«Urolighetene i verden medfører for oss en rekke økte kostnader. Pris på råvarer øker, leveringspris og tid øker, og produksjonskostnader øker. I tillegg svekkes kronen mot amerikanske dollar. Derfor er vi dessverre nødt til å justere våre utpriser på noen varer fra Februar. Logg inn i vår nettbutikk for å se dine priser»

Related articles