PuriFOG by URfog

Dimma som renar och skyddar alla ytor PuriFOG är en helt ny och innovativ lösning för att rena ytor och luften i stora lokaler.

Dimma som renar och skyddar alla ytor

PuriFOG är en helt ny och innovativ lösning för att rena ytor och luften i stora lokaler, exempelvis köpcenter eller i mindre lokaler.

PuriFOG är testat och godkänd av kemiska avdelningen vid universitetet i Torino, Italien.

Purifog är en dimgenerator, som genererar en dimma som har partikelstorlek på en micron.

Dimman har därför en högre verkningsgrad än vanlig sprayning och rengör både horisontella och vertikala ytor och tränger in i varenda springa

Purifog består av en ofarlig blandning av alkohol, dipropylenglykol och kvartära ammoniumsalter

Effektiv dimma

Dimman «sänker» partiklar i luften och mikronerna i dimman gör det möjligt att nå alla sprickor, vinklar och ytor (även vertikala) med ett täckande rengöringsmedel med rensande effekt. Samma maskin kan också användas som en traditionell dimgenerator om så önskas.

När ett område är behandlat med PuriFOG tar det cirka 3 timmar innan «dimman har lagt sig». Området är då renat i upp till en vecka, men påverkas såklart beroende på belastning på området.

En ny studie från universitetet i Torino, Italien, visar att dimman/blandingen fungerade som den skulle. Den tar livet av de flesta patogena bakterier, virus, influensavirus och även vissa svamptyper. Rapporten går att få om kopia önskas.

Täckning

Systemet kan exempelvis automatiskt aktiveras på nattetid med hjälp av timer eller annan styrning, vilket gör att detta systemet ger hög effektivitet. Systemet har också låga driftskostnader, även för rening av stora lokaler.

Täckningen av 500 ml vätska, 1 refill blir cirka 1000m3 producerad dimma.

Dimman är inte farlig att andas in, men aktivering bör göras utan människor i området. Butiker med frukt och grönt i räckhåll av dimman eller annan inte stängt förpackad mat, så måste maten tvättas innan förtäring. Alternativt måste frukt och grönt flyttas från området innan aktivering.

Tack vare den innovativa vätskan i dimman som är baserad på alkohol, dipropylenglykol, vatten och ammoniumsulfat, är PuriFOG ämnad för rengöring och bättre luft. Detta inkluderar rengöring av både arbetsplatser och hem med god effekt.

TEKNISK FÖRKLARING:

Hur beräknar man effektiviteten av PuriFOG- i luften?

 

Verkningsgraden i ett rum med samma vätskeeffektivitet, är ca 1700 gånger mer effektiv en vanlig spray.

Related articles