Velkommen Gjest | Logg inn

Ring oss på telefon: 63 86 20 02

Reklamasjonsskjema

 

Firma  
Kontaktperson  
e-post til kontaktperson  
Retur/ordernummer  
Produktnavn  
Serienummer  
Problembeskrivelse  
  
  
Har produktet blitt utsatt for ytre påvirkning, for eksempel ødelagt emballasje?  
Har produktet blitt utsatt for lyn/torden?  
Har produktet blitt montert eller tilkoblet feil og har sluttet å fungere som følge av dette?  
Ytterligere viktig informasjon: 
Vedlegg 

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies