Velkommen Gjest | Logg inn

Ring oss på telefon: 63 86 20 02

PuriFOG by URfog

 

Tåke som renser og beskytter alle overflater

PuriFOG er en helt ny og innovativ måte å rense overflater og luften i store lokaler på, i for eksempel kjøpesentre eller i mindre lokaler.

PuriFOG er testet og verifisert av kjemisk avdeling ved universitetet i Torino, Italia.

PuriFOG er en tåkegeneratorer, som ved hjelp av tåke som forstøves, inneholder dråper i størrelsesorden en mikron. Tåken har derfor en virkningsgrad på 1700 ganger høyere enn en vanlig spray og renser både horisontale og vertikale overflater. (se teknisk forklaring)

PuriFOG benytter en ufarlig blanding av alkohol, vann, dipropylenglykol og kvartære ammoniumsalter.

 

Effektiv tåke

Tåken «drar ned» partikler i luften og mikronene i tåken gjør det mulig å nå alle sprekker, vinkler og overflater (også vertikale) med et dekkende vaskemiddel med rensende virkning. Den samme maskinen kan også brukes som en tradisjonell tåkegenerator ved innbrudd hvis ønskelig.

Når et område er behandlet med PuriFOG tar det ca 3 timer før «tåken har lagt seg». Området kan da være renset opptil en uke, men er selvfølgelig avhengig av belastning av området.

En nylig studie fra universitetet i Torino, Italia, viser at tåken/blandingen fungerte som den skulle. Den tar livet av de fleste vegeaktive bakterier, virus, influensavirus og også noen sopptyper. Rapporten finnes dersom det er ønskelig med en kopi.

 

Dekningsområde

Systemet kan f.eks automatisk aktiveres på nattestid ved hjelp av timer eller annen styring, noe som gjør at dette systemet gir svært høy effektivitet. Systemet har og lave driftskostnader, selv for rensing av store lokaler.

Dekningen av 500 ml væske, 1 refill er ca 1000m3 produsert tåke.

Tåken er ikke farlig å puste inn, men aktiveringen bør gjøres uten folk i området. Dersom det er butikker med frukt og grønt avdelinger i dekningsområdet av tåken eller annen «åpen ikke tildekt» mat, må maten vaskes før bruk. Alternativt må frukt og grønt fjernes fra dekningsområdet før behandling.

Takket være den innovative væsken i tåken basert på alkohol, dipropylenglykol, vann og kvartære ammoniumsalter, er PuriFOG tiltenkt for rengjøring, og bedre luft. Dette inkluderer rengjøring av ethvert profesjonelt eller hjemme- miljø med god effekt.

 

TEKNISK FORKLARING:

Hvordan beregner man så effektiviteten av PuriFOG- forstøvningen i luften?

Effektivitetsgraden er lineært avhengig av tverrsnittet på partikler og tiden, dvs Hvor lenge partiklene er i luften (forutsatt at lineært forfall av tåketettheten), deretter definerte Ps graden av effektivitet for en sprayfordeling, effektiviteten ved hjelp av en forstøver (Pa), slik som URFOG / PURIFOG-enheten beskrevet nedenfor, kan oppnå:

Ta => atomisert tåkeoppholdstid for kondens;

Ts => spray oppholdstid;

Sa => Tverrsnitt av kondensert forstøvet væskeenhet;

Ss => Crash seksjon av sprayet væskeenhet;


 

Ved å sette inn verdier hentet fra resonnementet og en kalkulasjon:

Virkningsgraden er i et gitt rom, med samme væskeeffektivitet, på omtrent 1700 ganger mer en vanlig spray.


 

For mer informasjon og bestilling, kontakt oss på salg@elkotek.no
Eller sjekk ut de ulike produktene på følgende linker

UR Fog Fast 250m3 PRO PLUS
UR Fog Fast 500m3 PRO PLUS
UR Fog Fast 1500m3 PRO PLUS
UR Fog Fast 4000m3 PRO PLUS
UR Fog Fluid bag purifog PRO 1000 ml
UR Fog Fluid bag purifog PRO 4000 ml

This website uses cookies to track your behavior and to improve your experience on the site

You can always delete saved cookies by visiting the advanced settings of your browser

Do not accept cookies Only accept functional cookies Accept all cookies